PROGRAMI ZA:

 

Proračun trajektorije rakete

Odredjivanje Cx u prvoj aproksimaciji

Projektovanje rakete

Proračun parametara leta rakete

Odredjivanje karakteristika gorenja raznih mešavina

Proračun unutrašnje balistike motora sa cilindričnim punjenjem

Proračun unutrašnje balistike motora sa čeonim gorenjem

Proračun površine sagorevanja pseudo-finocil punjenja

Proračun količine izbacnog punjenja

Proračun kućišta raketnog motora

Termička analiza kućišta raketnog motora

Izbor O-ring-a

Proračun pulzo-reaktivnog motora

Proračun nabojno-mlaznog motora

Proračun Vodonik-Peroksid motora 

Proračun ejektorske augmentacije potiska

Proračun motora Cink-Sumpor

Proračun karakteristika raketa na vodu

Proračun hibridnih motora