UVOD U PIROTEHNIKU


 

OSNOVNO O HEMIKALIJAMA

(šta se sa čim sme ili ne sme mešati)


 

KARAKTERISTIKE HEMIKALIJA


 

KOMPOZITNA RAKETNA GORIVA


 

KARAKTERISTIKE NEKIH KOMPOZITNIH I DVOBAZNIH GORIVA


 

RECEPTI


 

JOŠ NEKI RECEPTI


 

NEKE FORMULE


 

SORBITOL GORIVO


 

EPOKSI+KNO3 GORIVO


 

CINK-SUMPOR GORIVO