Obaveštavamo sve aktuelne, bivše i buduće članove kluba „Istraživački Raketni Centar“ da zaključno sa 01.08.2010. godine članske karte kluba nisu više validne i same po sebi ne predstavljaju dokaz članstva u klubu.

U tom smislu, članska karta nije, niti je ikada bila odobrenje za lansiranje raketa, proizvodnju zapaljivih materija i izvodjenje eksperimenata na bilo kojoj lokaciji, niti se može smatrati dozvolom za skladištenje i promet eksplozivnih sredstava.

Takodje, obaveštavamo članstvo, da Aeroklub „Istraživački Raketni Centar“ svoje aktivnosti sprovodi isključivo u saradnji sa vazduhoplovnim vlastima republike Srbije i u tu svrhu koristi usluge sportskog aerodroma „Lisičji Jarak“ u Beogradu.

U tom smislu, klub snosi odgovornost isključivo za aktivnosti onih članova koji pod nadzorom i pismenim odobrenjem organa kluba vrše uredno prijavljene eksperimente i ispaljivanja isključivo na pomenutoj lokaciji u odobrenim terminima u dogovoru sa klubom i zvaničnim institucijama.
Kao i ranije, procedura ostaje ista. Svi zainteresovani, mogu slobodno da se jave na telefone ili e-mail kluba. Od nas će uvek dobiti podršku, materijale i savete za realizaciju zajedničkih ili samostalnih projekata, ali uz jedini uslov koji je i do sada važio, a to je da raketne motore mogu preuzeti i ugraditi na samom aerodromu odnosno laksirnom mestu na dan zakazanog prijavljenog ispaljivanja pod kontrolom ovlašćenog osoblja.
Jedina razlika je što se članske karte više neće izdavati.
Na ovakav korak morali smo da se odlučimo jer je primećena pojava da su se pojedinci učlanili u klub sa jedinim ciljem pribavljanja članskih karata, te da svoje aktivnosti sprovode bez bilo kakvih konsultacija i kontrole nadajući se da će im samo članstvo u klubu biti pravno obezbedjenje u smislu štete koju eventualno izazovu.
Ovom prilikom, želimo i javno da podsetimo takve pojedince da ne moraju ići peške jer je lift u funkciji.Naime, AK "IRC" i jeste osnovan sa idejom da pod jednom kapom objedini, reguliše pravila ponašanja, ozvaniči i u legalne tokove smesti sve one koji bi inače bili van zakona.Medjutim, ne možemo pomoći onima koji beže iako ih niko ne juri....