RAKETA IGLA

 

 

 

Startna masa: 2500 gr.

Motor od H 90-0(P) do K-600-0(P)

Dužina rakete: 1716mm

Visina leta: Od 650 m do 3000 m

Sistem za spuštanje: Padobran

Materijal: Fiberglas, Pertinaks

 

RAKETA IGLA U LETU: