English

POVODOM OBELEŽAVANJA JUBILEJA 100 GODINA AVIJACIJE NA NAŠIM PROSTORIMA

U SKLOPU DRŽAVNOG PRVENSTVA RAKETNIH MODELARA

AEROKLUB „ ISTRAŽIVAČKI RAKETNI CENTAR

U SARADNJI SA

VAZDUHOPLOVNIM SAVEZOM BEOGRADA i AEROKLUBOVIMA SAVSKI VENAC I MMK CVM

POZIVA VAS  DA

26 i 27 SEPTEMBRA

UČESTVUJETE NA SMOTRI "HIGH POWER" RAKETNE TEHNIKE KOJA ĆE SE ODRŽATI

NA SPORTSKOM AERODROMU LISIČJI JARAK

 

MOLE SE SVI ZAINTERESOVANI ZA UČEŠĆE DA POPUNE OBRAZAC PRIJAVE

I POŠALJU GA NA E-MAIL: INFO@RAKETNICENTAR.COM

 

DETALJE I SATNICU MANIFESTACIJE POGLEDAJTE OVDE

 

 

 

PROPOZICIJE

 

 

Pre svega, skreće se pažnja učesnicima da akcenat ove manifestacije neće biti na takmičenju, već pre svega na razmeni iskustava i afirmaciji ove nove, odnosno davno zaboravljene discipline u kojoj smo nekada beležili vrhunske rezultate.

Tokom smotre ispaljuju se amaterske rakete  „home made“ izrade,  koje obavezno moraju imati uredjaj za bezbedno spuštanje na zemlju i po pravilu nisu makete odnosno nisu kopije postojećih raketa i svemirskih letelica već originalna sopstvena konstruktivna rešenja takmičara.

 

- Minimalni dozvoljeni unutrašnji prečnik trupa rakete je 56mm ukoliko učesnik koristi motor H-90-0(P)  obezbedjen na licu mesta.  U suprotnom minimalni dozvoljeni unutrašnji prečnik trupa je 46mm. Osim pomenutih motora, na smotri će biti dostupni i nešto slabiji motori u klasi F, dimenzija 100 x 40mm.

- Maksimalna dozvoljena startna masa rakete zajedno sa motorom je 2.5 kg.

- Maksimalna dozvoljena visina leta je 500 m

 

Za sve učesnike na terenu će biti obezbedjeni  motori H-90-0(P) po ceni od 25 EUR, i s obzirom na činjenicu da je reč o buster motorima, obavezna je upotreba sistema za aktiviranje padobrana ili sl. koji su nezavisni od postojanja izbacnog punjenja motora.

Dakle, preporučuju se elektronski tajmeri, položajni prekidači, davači diferencijalnog pritiska, RC komande i drugi slični autonomni uredjaji, nezavisni od raketnog motora.

Organizator takmičenja obezbedjuje lansirnu šinu dužine 3m koja svojim profilom odgovara vodjici izradjenoj od šrafa 3.5 x 25mm.

Učesnici mogu donositi i svoje lansirne uredjaje, ali će stručni žiri imati pravo da ocenjuje njihovu bezbednost i potrebnu dužinu.

 

Bodovanje ( pre starta )

 

Pre početka takmičenja, stručni žiri overava raketne modele i proverava zadovoljenost osnovnih  uslova za bezbedan start. Takmičari su dužni da uz model prilože odgovarajuću tehničku dokumentaciju na osnovu koje sudija može da vrši svoju evaluaciju. U slučaju da sudija ima primedbu na  bezbednost modela, on je obavezan da takmičaru ostavi mogućnost da primedbu otkloni u toku smotre. Ukoliko učesnik do kraja vremena predvidjenog za ispaljivanje ne otkloni primedbu izvršiće se bodovanje kvaliteta ali neće dobiti dozvolu za start, čime ostaje uskraćen za bodove u praktičnom delu.

 

Nakon konstatovanja ispunjenosti minimalnih uslova za start boduje se kvalitet i preciznost izrade, originalnost konstrukcije, jednostavnost konstrukcije, originalnost  sistema za spuštanje, jednostavnost sistema za spuštanje.

 

-          Preciznost,kvalitet izrade,jednostavnost,originalnost ( max. 40 bodova)

                    ( Na primer, izmedju dva originalna konstruktivna rešenja, više poena će dobiti rešenje koje je jednostavnije. Dakle, treba imati u vidu da ova smotra favorizuje i ima za cilj da nagradi kreativnost, maštovitost i inovativnost takmičara. )

 

Bodovanje ( posle starta )

 Boduju se sve dole navedene stavke i sabiraju se:

 

-          Stabilnost leta i vizuelni utisak ( 0 do 20 bodova )

-          Sistem za spuštanje se aktivirao 0 ili 10 bodova ___________________________________ UKUPNO 30 bodova

 

 

-          Sistem za spuštanje se otkačio posle aktiviranja 0 bodova

       ili

-          Sistem za spuštanje je u polovičnoj funkciji nakon aktiviranja 10 bodova

       ili

-          Sistem za spuštanje funkcioniše u celosti nakon aktiviranja 20 bodova ___________________UKUPNO 20 bodova

 

-          Raketa nije nadjena 0 bodova

-          Raketa nadjena oštećena 5 bodova

-          Raketa pronadjena bez oštećenja 10 bodova ______________________________________UKUPNO 10 bodova

 

                                                                                                                                                    Maksimalan broj bodova = 100  

 

NAPOMENA:

Takmičar ima pravo da u toku trajanja manifestacije 3 (tri) puta ponovi start pri čemu se u obzir uzima najbolji rezultat. Takmičar koji je zadovoljan rezultatom nije obavezan da ponavlja start.

 


TEORETSKO EKSPERIMENTALNI DEO SMOTRE

 

Pozivaju se učesnici da prikažu i obrazlože svoja trenutna istraživanja, eksperimente i razvojne projekte u oblasti raketne tehnike.

U toku smotre, predvidjen je  termin za predstavljanje eksperimentalnih radova u oblastima raketne tehnike po slobodnom izboru ( pogon, aerodinamika, otpornost materijala i sl.)

Prvog dana, učesnicima je omogućeno da prikažu i obrazlože projekte na kojima rade, a drugog dana da eventualno izvrše i praktičnu demonstraciju svojih radova.

 

Stručna komisija će oceniti prikazane projekte a sponzori manifestacije nagraditi najbolje i najinteresantnije radove.  

Pozivaju se i sve zvanične organizacije i institucije da pomognu održavanje smotre učešćem na izložbi koja će tokom manifestacije biti postavljena.