Naslovna strana

 

U CILJU OBNOVE TRADICIJA AMATERSKE RAKETNE TEHNIKE U SRBIJI I POPULARIZACIJE NAUKE I TEHNIKE, ODNOSNO STVARANJA INOVATIVNOG, ISTRAŽIVAČKOG I  KREATIVNOG DUHA KOD MLADIH,

ISTRAŽIVAČKI RAKETNI CENTAR

ZAPOČEO JE PROGRAM:

"OTVORENO PRVENSTVO U PROJEKTOVANJU RAKETNIH MODELA"

POZIVAJU SE UČENICI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA DA UZMU UČEŠĆA U TAKMIČENJU POZNAVANJA OSNOVNIH PRINCIPA RAKETNE TEHNIKE.

PRAVO UČEŠĆA IMAJU KAKO POJEDINCI, TAKO I EKIPE, KLUBOVI , ODELJENJA, ŠKOLE i SL. JER SE MEDJUSOBNO NADMEĆU PROJEKTI.

KONKURS JE PRAKTIČNO OTVOREN DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE TAKO DA IMA SASVIM DOVOLJNO VREMENA DA SE UZ VEOMA MALO TRUDA SAVLADAJU SVA POTREBNA ZNANJA I VEŠTINE NEOPHODNE ZA OSTVARIVANJE KVALITETNIH REZULTATA.

POBEDNIK TAKMIČENJA OSVAJA VREDNU NAGRADU IZ FONDA ZA PODSTICAJ NAUČNOG RAZVOJA MLADIH U OKVIRU ISTRAŽIVAČKOG RAKETNOG CENTRA

DETALJNE PROPOZICIJE TAKMIČENJA MOŽETE POGLEDATI OVDE

SVI  ZAINTERESOVANI DA UČESTVUJU U OVOM NADMETANJU MOGU SE PRIJAVITI POPUNJAVANJEM

PRIJAVE ZA KONKURS.

 

Osnovna ideja ovakve manifestacije je da se kroz upotrebu prilagodjenih kompjuterskih softvera za projektovanje i simulaciju leta raketa ( a koji nisu komplikovani za korišćenje) izborom odgovarajućih materijala, kombinovanjem elemenata rakete, promenama geometrije, parametara motora i sl,  raketaši početnici upoznaju sa uzročno posledičnim vezama izmedju geometrijskih karakteristika i masa komponenata rakete sa performansama modela u letu. Na taj način, preko motiva za pobedu na takmičenju i postizanje maksimalne visine leta modela, mladi takmičari moraće više puta da menjaju geometrijske parametre raketnog modela tražeći onu konfiguraciju rakete koja će leteti više i bolje. to će za posledicu imati da se na zabavan, brz i lak način upoznaju sa principima stabilnosti rakete i načinu na koji mnogobrojni faktori stvarno utiču na let rakete.

Važno je napomenuti da je ovo samo prvo u nizu sličnih takmičenja, i da je kao takvo koncipirano da bude što jednostavnije za početnike. Buduća takmičenja će se sukcesivno komplikovati složenijim zahtevima i širim spektrom različitih uticajnih faktora ( uticaji vetra i atmosfere, uredjaji za spuštanje, optimizacija mase i sl.) tako da će se omogućiti kontinualan motiv za konstantan napredak u nivou znanja učesnika.

 

Ovakvim takmičenjem, značajno se ubrzava proces edukacije i na ekonomičniji način obrazuje veliki deo mlade populacije. 

 

SVI  ZAINTERESOVANI DA UČESTVUJU U OVOM NADMETANJU MOGU SE PRIJAVITI POPUNJAVANJEM

FORMULARA

 

početna strana