U POSEBNIM PROSTORIJAMA U SARADNJI SA AEROKLUBOM "TIM"

FORMIRANA JE MINI LABORATORIJA ZA MLAZNU PROPULZIJU

U KOJOJ ČLANOVI KLUBA VRŠE ISPITIVANJA MODELARSKIH MOTORA.

U PLANU JE DA SE U SKORIJOJ BUDUĆNOSTI FORMIRA I AEROTUNEL

U KOME ĆE SE VRŠITI ISPITIVANJA

I OPTIMIZACIJE MODELARSKIH LETELICA