PRIJAVA ZA TAKMIČENJE: MEMORIJALNI KUP "BORIVOJE MILIĆEVIĆ":


Ime *
Prezime *
Kontakt Telefon *
Datum i godina rodjenja *
Klub * ako niste član nijednog kluba upišite "nema"
Čiji model koristite * ako koristite svoj model upišite "sopstveni model" a ako Vam treba naš model upišite IRC i broj komada, na primer IRC 3
Kontakt Adresa
E-mail

 

Ostali komentari koje smatrate bitnim, pitanja, molbe ili sugestije

 

Polja sa * se obavezno popunjavaju.


Author information goes here.
Copyright © 1999 [CVM]. All rights reserved.
Revised: May 08, 2009