Dobrodošli na sajt IRC -a! -

Aero Klub "Istraživački Raketni Centar" ( IRC) nastao je kao posledica potrebe nekolicine vazduhoplovnih inženjera, stručnjaka i profesora univerziteta da popune prazninu koja je nastala gašenjem nekadašnjih klubova u kojima se raketnom tehnikom moglo baviti na ozbiljniji i studiozniji način nego što je to samo puko bavljenje sportom i takmičenjima u modelarskim kategorijama.


Uz pomoć Opštine Vračar "ISTRAŽIVAČKI RAKETNI CENTAR" u saradnji sa O.Š. "Sveti Sava" i ARK " Vladimir Komarov"U okviru Festivala Nauke Dana 12.04.2011. godine 50 godina nakon prvog leta Jurija Gagarina u svemir uspešno je lansirao HASB ( High Altitude Stratospheric Balloon) na visinu od 26.564 m. Detaljniji izvestaj

Održana je druga po redu smotra raketne tehnike-Memorijal"Borivoje Milićević".Detaljnije pogledajte ovde... 

U okviru kluba, postoji naravno i taj aspekt rada sa najmladjim generacijama i juniorskim selekcijama kroz pripreme za učešće na školskim i klupskim takmičenjima.

Medjutim, ovaj vid aktivnosti i edukacije mladih naraštaja se u okviru Istraživačkog Raketnog Centra doživljava i shvata samo kao jedna od faza u kompletnom obrazovanju i formiranju interesovanja polaznika, kako bi u kasnijim godinama bili sposobni za rešavanje konkretnijih i nadasve zanimljivijih problema vezanih za projektovanje i izradu većih, složenijih i impresivnijih raketnih sistema.

U tom smislu, napredniji članovi i talentovani juniori umaju prilike da osim kurseva iz raketnog modelarstva steknu i osnovna znanja iz oblasti aerodinamike, raketnog pogona, mehanike leta, termodinamike i dr. koje uostalom kao discipline imaju presudnog uticaja na ponašanje njihovih modela u letu.

Sticanje ovih znanja odvija se postepeno, kroz igru, putovanja, druženja i praktično stečena iskustva bez suvoparnih dugotrajnih teoretskih predavanja, ali ipak pod budnim okom eminentnih stručnjaka. Ipak, za starije članove, instruktore i školske nastavnike organizuju se i ozbiljnija teoretska predavanja odogvarajućeg nivoa. Medjutim, rukovodstvo IRC-a posebnu pažnju posvećuje sportskom, rekreativnom i sociološkom karakteru svih svojih aktivnosti.

 

Pored toga, mladi članovi u prilici su da upoznaju svoje iskusnije kolege i sretnu se tom prilikom sa projektima na kojima rade stariji članovi kluba inače stručnjaci na polju raketnog pogona i aerodinamike. Neke od aktivnosti kojima se bave seniorske kategorije su:

  • Projektovanje i razvoj amaterskih (High Power) raketa koje dostižu domete i po nekoliko desetina kilometara, sa elektronskim komponentama i uredjajima za bezbedno spuštanje i lociranje rakete.
  • Razvoj i distribucija kompjuterskog softvera kojim se olakšava rad na polju eksperimentalne raketne tehnike.
  • Organizovanje seminara na kojima članovi kluba ali i oni koji to nisu, imaju prilike da prezentuju svoje ideje i dosadašnja iskustva u radu, te na taj način privuku pažnju eventualnih budućih saradnika koji će im pomoći u razvoju odgovarajućeg projekta. U okviru seminara i smotri, IRC dodeljuje i nagrade onim učesnicima čiji projekat privuče najveću pažnju i interesovanje.
  • Organizovanje edukativnih poseta sličnim organizacijama u Evropi i svetu i vrlo aktivna saradnja sa domaćim i inostranim isntitucijama usmerenim ka edukaciji školske omladine, studenata ali i svih ostalih zainteresovanih članova.
  • Organizovanje manifestacija i takmičenja otvorenog tipa, koja svojim propozicijama i nagradama stimulišu maštovitost najmladjih kategorija i upućuju ih na vezu izmedju sticanja znanja, primene stečenih znanja i neposredne koristi od sposobnosti da se znanje primeni u praksi.